Datum Tag Zeit Ort Event Art Preis
23.08.2019 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Warteliste Fr 23.08.2019
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Warteliste
25.08.2019 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Warteliste So 25.08.2019
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Warteliste
25.08.2019 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 470.- Warteliste So 25.08.2019
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 470.-
Warteliste
25.08.2019 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste So 25.08.2019
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste
30.08.2019 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Fast Voll Fr 30.08.2019
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Fast Voll
06.09.2019 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Fast Voll Fr 06.09.2019
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Fast Voll
13.09.2019 Fr 16:45 - 20:00 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 260.- Anmelden Fr 13.09.2019
16:45 - 20:00
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 260.-
Anmelden
22.09.2019 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Warteliste So 22.09.2019
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Warteliste
22.09.2019 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 470.- Warteliste So 22.09.2019
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 470.-
Warteliste
22.09.2019 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste So 22.09.2019
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste
13.10.2019 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Warteliste So 13.10.2019
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Warteliste
13.10.2019 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 470.- Warteliste So 13.10.2019
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 470.-
Warteliste
13.10.2019 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste So 13.10.2019
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste