Datum Tag Zeit Ort Event Art Preis
20.06.2019 Do 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Warteliste Do 20.06.2019
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Warteliste
20.06.2019 Do 08:15 - 16:45 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 470.- Warteliste Do 20.06.2019
08:15 - 16:45
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 470.-
Warteliste
20.06.2019 Do 13:15 - 16:45 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste Do 20.06.2019
13:15 - 16:45
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste
20.06.2019 Do 17:00 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 270.- Anmelden Do 20.06.2019
17:00 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
21.06.2019 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Warteliste Fr 21.06.2019
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Warteliste
23.06.2019 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Warteliste So 23.06.2019
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Warteliste
23.06.2019 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 470.- Warteliste So 23.06.2019
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 470.-
Warteliste
23.06.2019 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste So 23.06.2019
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste
05.07.2019 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Warteliste Fr 05.07.2019
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Warteliste
06.07.2019 Sa 13:15 - 17:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Sa 06.07.2019
13:15 - 17:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
09.08.2019 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 09.08.2019
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
15.08.2019 Do 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Do 15.08.2019
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
15.08.2019 Do 13:15 - 19:45 Roggwil Competition CHF 270.- Anmelden Do 15.08.2019
13:15 - 19:45
Competition
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
23.08.2019 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 23.08.2019
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
25.08.2019 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Warteliste So 25.08.2019
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Warteliste
25.08.2019 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 470.- Warteliste So 25.08.2019
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 470.-
Warteliste
25.08.2019 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste So 25.08.2019
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste
22.09.2019 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Fast Voll So 22.09.2019
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Fast Voll
22.09.2019 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 470.- Warteliste So 22.09.2019
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 470.-
Warteliste
22.09.2019 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste So 22.09.2019
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste
13.10.2019 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden So 13.10.2019
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
13.10.2019 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 470.- Warteliste So 13.10.2019
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 470.-
Warteliste
13.10.2019 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste So 13.10.2019
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste