Datum Tag Zeit Ort Event Art Preis
10.12.2021 Fr 16:10 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 220.- Anmelden Fr 10.12.2021
16:10 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 220.-
Anmelden
27.12.2021 Mo 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Warteliste Mo 27.12.2021
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Warteliste
28.12.2021 Di 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Warteliste Di 28.12.2021
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Warteliste
28.12.2021 Di 13:15 - 17:15 Roggwil Freies Driften CHF 250.- Warteliste Di 28.12.2021
13:15 - 17:15
Freies Driften
Roggwil, CHF 250.-
Warteliste
04.03.2022 Fr 16:10 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 220.- Anmelden Fr 04.03.2022
16:10 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 220.-
Anmelden
11.03.2022 Fr 16:10 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 220.- Anmelden Fr 11.03.2022
16:10 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 220.-
Anmelden
25.03.2022 Fr 16:10 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 220.- Anmelden Fr 25.03.2022
16:10 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 220.-
Anmelden
01.04.2022 Fr 16:10 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 220.- Anmelden Fr 01.04.2022
16:10 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 220.-
Anmelden
08.04.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 08.04.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
11.04.2022 Mo 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Mo 11.04.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
22.04.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 22.04.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
24.04.2022 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Fast Voll So 24.04.2022
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Fast Voll
24.04.2022 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 490.- Fast Voll So 24.04.2022
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 490.-
Fast Voll
24.04.2022 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste So 24.04.2022
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste
29.04.2022 Fr 17:00 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 270.- Anmelden Fr 29.04.2022
17:00 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
06.05.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 06.05.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
08.05.2022 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden So 08.05.2022
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
08.05.2022 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 490.- Anmelden So 08.05.2022
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 490.-
Anmelden
08.05.2022 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Fast Voll So 08.05.2022
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Fast Voll
13.05.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 13.05.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
20.05.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 20.05.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
10.06.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 10.06.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
15.06.2022 Mi 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Mi 15.06.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
16.06.2022 Do 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Do 16.06.2022
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
16.06.2022 Do 08:15 - 17:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 490.- Anmelden Do 16.06.2022
08:15 - 17:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 490.-
Anmelden
16.06.2022 Do 13:15 - 17:00 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Fast Voll Do 16.06.2022
13:15 - 17:00
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Fast Voll
16.06.2022 Do 17:00 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 270.- Anmelden Do 16.06.2022
17:00 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
17.06.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 17.06.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
18.06.2022 Sa 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Sa 18.06.2022
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
18.06.2022 Sa 08:15 - 17:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 490.- Anmelden Sa 18.06.2022
08:15 - 17:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 490.-
Anmelden
18.06.2022 Sa 13:15 - 17:00 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Fast Voll Sa 18.06.2022
13:15 - 17:00
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Fast Voll
18.06.2022 Sa 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Sa 18.06.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
19.06.2022 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden So 19.06.2022
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
19.06.2022 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 490.- Anmelden So 19.06.2022
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 490.-
Anmelden
19.06.2022 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Fast Voll So 19.06.2022
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Fast Voll
24.06.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 24.06.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
01.07.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 01.07.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
08.07.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 08.07.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
29.07.2022 Fr 16:15 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 220.- Anmelden Fr 29.07.2022
16:15 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 220.-
Anmelden
05.08.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 05.08.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
12.08.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 12.08.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
13.08.2022 Sa 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Sa 13.08.2022
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
13.08.2022 Sa 08:15 - 17:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 490.- Anmelden Sa 13.08.2022
08:15 - 17:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 490.-
Anmelden
13.08.2022 Sa 13:15 - 17:00 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Fast Voll Sa 13.08.2022
13:15 - 17:00
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Fast Voll
13.08.2022 Sa 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Sa 13.08.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
14.08.2022 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden So 14.08.2022
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
14.08.2022 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 490.- Anmelden So 14.08.2022
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 490.-
Anmelden
14.08.2022 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Fast Voll So 14.08.2022
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Fast Voll
15.08.2022 Mo 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Mo 15.08.2022
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
15.08.2022 Mo 13:15 - 18:15 Roggwil Competition CHF 230.- Anmelden Mo 15.08.2022
13:15 - 18:15
Competition
Roggwil, CHF 230.-
Anmelden
19.08.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 19.08.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
26.08.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 26.08.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
02.09.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 270.- Anmelden Fr 02.09.2022
16:30 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
09.09.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 09.09.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
23.09.2022 Fr 16:15 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 220.- Anmelden Fr 23.09.2022
16:15 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 220.-
Anmelden
25.09.2022 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden So 25.09.2022
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
25.09.2022 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 490.- Anmelden So 25.09.2022
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 490.-
Anmelden
25.09.2022 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Fast Voll So 25.09.2022
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Fast Voll
30.09.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 30.09.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
07.10.2022 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 07.10.2022
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden