Datum Tag Zeit Ort Event Art Preis
21.12.2019 Sa 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Sa 21.12.2019
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
21.12.2019 Sa 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 480.- Anmelden Sa 21.12.2019
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 480.-
Anmelden
21.12.2019 Sa 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Anmelden Sa 21.12.2019
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Anmelden
04.01.2020 Sa 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Sa 04.01.2020
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
04.01.2020 Sa 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 480.- Anmelden Sa 04.01.2020
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 480.-
Anmelden
04.01.2020 Sa 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Anmelden Sa 04.01.2020
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Anmelden
14.03.2020 Sa 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Sa 14.03.2020
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
27.03.2020 Fr 17:00 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 270.- Anmelden Fr 27.03.2020
17:00 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
29.03.2020 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden So 29.03.2020
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
29.03.2020 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 480.- Fast Voll So 29.03.2020
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 480.-
Fast Voll
29.03.2020 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste So 29.03.2020
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste
03.04.2020 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 03.04.2020
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
17.04.2020 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 17.04.2020
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
19.04.2020 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden So 19.04.2020
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
19.04.2020 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 480.- Fast Voll So 19.04.2020
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 480.-
Fast Voll
19.04.2020 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Warteliste So 19.04.2020
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Warteliste
24.04.2020 Fr 17:00 - 20:00 Roggwil Freies Driften CHF 270.- Anmelden Fr 24.04.2020
17:00 - 20:00
Freies Driften
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
01.05.2020 Fr 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden Fr 01.05.2020
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
03.05.2020 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden So 03.05.2020
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
03.05.2020 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 480.- Anmelden So 03.05.2020
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 480.-
Anmelden
03.05.2020 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Anmelden So 03.05.2020
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Anmelden
12.06.2020 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 12.06.2020
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
19.06.2020 Fr 16:30 - 20:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 250.- Anmelden Fr 19.06.2020
16:30 - 20:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 250.-
Anmelden
21.06.2020 So 08:15 - 12:00 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 270.- Anmelden So 21.06.2020
08:15 - 12:00
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 270.-
Anmelden
21.06.2020 So 08:15 - 17:15 Roggwil Beginner Drift Kurs CHF 480.- Anmelden So 21.06.2020
08:15 - 17:15
Beginner Drift Kurs
Roggwil, CHF 480.-
Anmelden
21.06.2020 So 13:15 - 17:15 Roggwil Fortgeschrittenen Drift Kurs CHF 290.- Anmelden So 21.06.2020
13:15 - 17:15
Fortgeschrittenen Drift Kurs
Roggwil, CHF 290.-
Anmelden